Stäng meny

Vad får jag förvara i trapphus?

Grundkravet för bostäder är att det alltid ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar.

I ett flerbostadshus upp till åtta våningar är den ena vägen trapphuset och den andra i regel via fönster/balkong. Utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska därför inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra vid utrymning och försvåra för räddningstjänsten/ambulansens personal och utrustning.

Barnvagn i trapphus

Ett informationsblad om brandsäkerhet i trapphus att sätta upp i trapphuset finns att beställa gratis på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida: www.msb.selänk till annan webbplats

En fastighetsägare kan ha strängare regler för förvaring i trapphus, exempelvis för att underlätta städning.

Jobba hos oss

Bli en av oss, arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle!

Här hittar du lediga jobb hos oss!


Räddningstjänsten Mälardalen

721 87 Västerås

Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00
E-post: info@rtmd.se

Följ oss i sociala medier

Instagramlänk till annan webbplats

Facebooklänk till annan webbplats