Stäng meny

Eldning

Eldning av ris

 

Elda på egen tomt, vad gäller?

När du eldar sker det alltid under eget ansvar. De som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat samt att eldandet inte leder till besvär för andra. Röken kan vara mycket irriterande för allergiker, ta hänsyn till din omgivning. Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda ett eldningsförbud. För information om eldningsförbud besök www.mbrf.se. Elden ska alltid vara släckt innan mörkrets inbrott.

När du får elda inom tätorterna är även reglerat i respektive kommuns lokala föreskrifter:

 • Västerås Stad: inom tätort är det endast tillåtet att elda under v. 16 -18 samt v. 40 - 42 enligt lokala föreskrifter.
 • Surahammars kommun: inom områden med detaljplan är eldning tillåten under tiden 1 oktober - 31 mars med undantag för Valborgsmässoeld enligt lokala föreskrifter.
 • Hallstahammars kommun: Eldning är förbjuden under tiden 1 maj tom 30 sept. enligt lokala föreskrifter. Eldning av halm på åkermark är inte tillåtet.


Vilken utrustning krävs vid eldning?

Du ska alltid ha minst en inkopplad slang med vatten för att kunna släcka om något oförutsett inträffar.


Får man grilla på balkongen?

Ur brandsynpunkt får du grilla på balkongen. Stor försiktighet och hänsynstagande skall råda. Fastighetsägaren kan ha strängare regler om vad som gäller på grund av till exempel ordnings- och miljöskäl. Räddningstjänsten kan inte heller förbjuda rökning på balkonger då detta är en ordnings- och miljöfråga och kan regleras av fastighetsägaren.


Vad gäller för eldning/grillning i skogen?

Kontrollera om det råder eldningsförbud genom att besöka vår www.mbrf.se eller din kommuns egen hemsida.

Finns ingen iordningställd grillplats ska normalt markägaren kontaktas först. Om du eldar skall elden vara ordentligt släckt innan man lämnar den.


Vad gäller för så kallade dekorationsspisar?

Följ alltid leverantörens anvisningar.

 • Vägghängda kaminer (dekorationsspisar) skall vara ordentligt fastsatta. Kaminer som står på golvet, mot vägg eller fristående skall vara ordentligt förankrade så att de inte kan välta.

 • Kaminen får inte monteras mot vägg av brännbart material (om temperaturen riskerar att bli över 85 grader) och det är olämpligt att montera kaminen mot gipsvägg eftersom gipsen förlorar sin bärighet vid lång påverkan av relativt måttlig värme. (Gips som under längre tid utsätts för temperaturer över 45 grader torkar ut och förlorar då sin bärighet).
 • Kaminen skall placeras på säkert avstånd från brännbart material så som gardiner, torkade växter etc.

 • Bränslet är mycket brandfarligt och skall därför hanteras försiktigt. Påfyllning av bränsle får endast ske i avsvalnad behållare. Att fylla på i varm eller brinnande behållare kan medföra svåra brännskador.

 • Använd braständare eller långa tändstickor när kaminen skall tändas.

 • Lågorna kan släckas genom att kväva med lock.

 • Lämna inte en tänd kamin utan uppsikt.

 • Kaminen skall placeras i rum med god ventilation.


Vilka regler gäller för valborgsmässoeldar?

Om du vill arrangera en offentlig Valborgsmässoeld eller om tillställningen sker på allmän plats behöver du ansöka om tillstånd. Detta tillstånd ska sökas hos Polismyndigheten i Västmanlands län, Tillståndsenheten. Blanketter finns på www.polisen.se.

För information om rekommendationer kring brandsäkerheten och Valborgsmässoeldar läs mer under "Privatpersoner/Valborg & Majbrasor".

 

Jobba hos oss

Bli en av oss, arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle!

Här hittar du lediga jobb hos oss!

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
721 87 VÄSTERÅS

Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00
E-post: mbr@mbrf.se

Följ oss i sociala medier

Instagram

Facebook