Stäng meny

Elda i naturen

Många bränder startar för att vi människor glömmer, stressar eller inte känner till riskerna som kan starta en brand.

Vi har samlat goda råd samt information vad gäller eldning utomhus och vad du bör tänka på inför majbrasor.

Vi hänvisar även till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBs webbplats "dinsakerhet.se" som har bra information.

Eldning utomhus - Goda Råd

På våren när snösmältningen har börjat, startar gräsbrandssäsongen. Framåt sommaren ökar risken för skogs och vegetationsbränder på grund av att människor gärna grillar och eldar i naturen. Räddningstjänsten får under denna tiden rycka ut och släcka många gräs-, vass- och skogsbränder.
De vanligaste orsakerna till dessa bränder är att eldning har skett utan tillgång till släckutrustning eller att eldning har skett vid olämpligt väderleksförhållande.

 

Valborgseld

Ansvar

Eldning sker alltid på ditt eget ansvar oavsett om du har gjort en anmälan till räddningstjänsten eller inte. Det är viktigt att du håller uppsikt över elden och att du har möjlighet att släcka elden.
Ska du elda en större brasa på offentlig plats (t ex majbrasa) behöver du söka tillstånd hos polismyndigheten, 114 14. Kontrollera även om det är lämpligt att elda eller inte. Detta gör du enklast genom att kontrollera brandriskprognosen på SMHI.
Tänk på att elda under dygnets ljusa timmar. En eld som brinner efter mörkrets inbrott syns långt och det är risk att någon larmar räddningstjänsten utan att någon fara föreligger.

Elda på rätt plats

Eldning ska ske på platser där risken för spridning till närliggande byggnader eller brännbart material är låg. Byggnader, fordon och liknande ska inte kunna ta skada av eldningen.
Eldning får inte ske så att t.ex. bostadsområden, järnvägar eller allmänna vägar rökbeläggs. Du måste också ta hänsyn till elledningar och telefonledningar så de inte tar skada av värmen.

Släckutrustning

Se till att ha släckutrustning tillgänglig i nära anslutning till eldningsplatsen. Du bör också ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten vid behov.

Väderförutsättningar

Råder det kraftig vind bör du inte elda. Dessutom kan det vara torrt i skog och mark. Innan du eldar måste du kontrollera om det råder eldningsförbud i kommunen.
Om du vill ha råd med eldning kan du kontakta vår räddningscentral på 016 710 74 40.

Anmäl eldning

Ska du elda i större omfattning ska du göra en anmälan till räddningstjänsten. Detta för att vi ska veta om att eldning pågår, om allmänheten uppmärksammar elden och larmar räddningstjänsten.

När du eldar

Lämna aldrig elden obevakad. I de fall du eldar en större brasa måste du även ha kontroll på området under röken så att inte branden sprids där. Den som bevakar en eld måste ha och kunna hantera släckutrustning på platsen samt ha möjlighet att larma räddningstjänsten vid behov.

Efter eldning

Elden ska bevakas tills den inte längre utgör någon risk för brandspridning. Tänk på att glöd kan vara varm under en längre tid trots att elden har slocknat. Använd vatten för att släcka elden eller täck över med t.ex. jord. Några timmar efter att du anser att elden är släckt bör du besöka platsen igen för att säkerställa att elden fortfarande är helt släckt.

Övrig information

När du eldar ska du dela upp t.ex. rishögen eller gräsytan i mindre delar för att det är lättare att ha kontroll över elden. För att begränsa eldens yta bör du vattenbegjuta marken omkring den.

Av miljöskäl är eldning utomhus inte tillåten inom tätbebyggt område.
Kontrollera med din kommun när det är tillåtet att elda inom detaljplanerat område.

Det är ej tillåtet att elda annat än ris och mindre trädgårdsavfall.

Jobba hos oss

Bli en av oss, arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle!

Här hittar du lediga jobb hos oss!

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
721 87 VÄSTERÅS

Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00
E-post: mbr@mbrf.se

Följ oss i sociala medier

Instagram

Facebook