Stäng meny

Förebyggande handlingsprogram

Varje medlemskommun antar ett eget handlingsprogram för det målstyrda olycksförebyggande arbetet. Kommunernas olycksförebyggarprogram anger mål inte bara för bränder utan även för andra olyckstyper. Till exempel översvämning, kemikalieolyckor, vägtrafikolyckor, bränder mm. Avsnittet om bränder är ett obligatoriskt avsnitt som MBR har till uppgift att ta fram.

Här hittar du länkar till medlemskommunernas olycksförebyggande handlingsprogram:


Jobba hos oss

Bli en av oss, arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle!

Här hittar du lediga jobb hos oss!

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
721 87 VÄSTERÅS

Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00
E-post: mbr@mbrf.se

Följ oss i sociala medier

Instagram

Facebook