Stäng meny

Förebyggande handlingsprogram

Varje medlemskommun antar ett eget handlingsprogram för det målstyrda olycksförebyggande arbetet. Kommunernas olycksförebyggarprogram anger mål inte bara för bränder utan även för andra olyckstyper - t ex översvämning, kemikalieolyckor, vägtrafikolyckor, bränder mm. Avsnittet om bränder är ett obligatoriskt avsnitt som MBR har till uppgift att ta fram.

Här hittar du länkar till medlemskommunernas olycksförebyggande handlingsprogram:


Jobba hos oss

Bli en av oss, arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle!

Här hittar du lediga jobb hos oss!

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
721 87 VÄSTERÅS

Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00
E-post: mbr@mbrf.se

Följ oss i sociala medier

Instagram - Facebook