Stäng meny

SEVESO

Informationen för dig som bor eller arbetar i närheten av en anläggning som innebär risker för sin omgivning.

Kraftvärmeverket


Vad är SEVESO-lagen?

Den 1 juni 2015 började ett nytt EU-direktiv att gälla i Sverige. Direktivet har införts genom Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), även kallad Sevesolagstiftningen.

I korthet berör lagen alla verksamheter som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt. Vilka ämnen som ingår i regelverket finns förtecknade i en bilaga till förordningen (SFS 2015:236).

SEVESO-klassade verksamheter i Västerås: Informationsbroschyr till allmänheten

Kommunens planer för räddningsinsatser


Jobba hos oss

Bli en av oss, arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle!

Här hittar du lediga jobb hos oss!

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
721 87 VÄSTERÅS

Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00
E-post: mbr@mbrf.se

Följ oss i sociala medier

Instagram

Facebook