Stäng meny

SEVESO

Informationen för dig som bor eller arbetar i närheten av en anläggning som innebär risker för sin omgivning.

Kraftvärmeverket

Vad är SEVESO-lagen?

Den 1 juni 2015 började ett nytt EU-direktiv att gälla i Sverige. Direktivet har införts genom Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), även kallad Sevesolagstiftningen.

I korthet berör lagen alla verksamheter som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt. Vilka ämnen som ingår i regelverket finns förtecknade i en bilaga till förordningen (SFS 2015:236).

Planer för räddningsinsatser i Västerås

Farlig verksamhet och risker i våra medlemskommuner

Köping
Farlig verksamhet nära dig (Seveso) - Köpings kommun (koping.se)länk till annan webbplats

Arboga
Allvarlig kemikalieolycka - Arboga kommunlänk till annan webbplats

Hallstahammar
Farlig verksamhet - Sevesoanläggningar - Hallstahammars kommunlänk till annan webbplats

Surahammar
Risk och sårbarhet - Surahammars kommunlänk till annan webbplats

Västerås
Risker och sårbarheter i Västerås - Västerås (vasteras.se)länk till annan webbplats

Jobba hos oss

Bli en av oss, arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle!

Här hittar du lediga jobb hos oss!


Räddningstjänsten Mälardalen

721 87 Västerås

Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00
E-post: info@rtmd.se

Följ oss i sociala medier

Instagramlänk till annan webbplats

Facebooklänk till annan webbplats