Stäng meny

Brandfarlig och explosiv vara

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund är tillståndsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor i vårt område. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund omfattar medlemskommunerna Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Från 1 januari 2021 även Kungsör, Köping och Arboga.

Brandfarlig och explosiv vara

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara ska prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. I Västerås stad, Surahammar och Hallstahammars kommun är det Mälardalens Brand- och Räddningsförbund som är tillståndsmyndighet. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund utför även tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga- och explosiva varor i området.

Vid hantering av brandfarliga eller explosiva varor, oavsett mängd, krävs en säker hantering. För att reglera hur en säker hantering ska hållas finns ett omfattande regelverk.

Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen, ska den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor, ha tillstånd för det.

Läs mer under rubrikerna Brandfarlig vara, Explosiv vara i menyn till vänster, om vad detta innebär för dig och din verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), MSB, är den myndighet som har föreskriftsrätt kopplat till lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. På deras hemsida finns mer information som rör lagstiftningen och övriga delar inom ämnesområdet.


Jobba hos oss

Bli en av oss, arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle!

Här hittar du lediga jobb hos oss!

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
721 87 VÄSTERÅS

Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00
E-post: mbr@mbrf.se

Följ oss i sociala medier

Instagram

Facebook